Amatörer lyfter cumbiastjärnorna

Publicerad 4 juli 2012 i Svenska Dagbladet

Ondatrópica
Ondatrópica
(Soundway/Border)
5/6

Man kan se det som slöseri eller överdåd. Jag trodde först att det var ett misstag, att det var samma album, eller en ny utgåva med ett annat konvolut. För bara ett par månader sedan släppte nämligen producenten, bandledaren och dj:n Quantic skivan Los Miticos Del Ritmo. Det var ett album med hopsamlade cumbiamusiker från Colombia och med det uttalade syftet att restaurera den colombianska cumbian. Med lustig effekt hade man också smugit in någon cover på en känd brittisk låt, fast i cumbiastil. Det är också en exakt beskrivning av Ondatropica.

Till att börja med verkar de skillnader som faktiskt finns mellan de två projekten vara av rent formell art, som att det här är en dubbelskiva och ett samarbete med Mario Galeani och hans band Frente Cumbiero. Men grundtanken är densamma, ett återupplivande av en musikstil med avstamp i dess guldålder, för att återföra den till samtiden.

Fortsätt läsa ”Amatörer lyfter cumbiastjärnorna”