Amatörer lyfter cumbiastjärnorna

Publicerad 4 juli 2012 i Svenska Dagbladet

Ondatrópica
Ondatrópica
(Soundway/Border)
5/6

Man kan se det som slöseri eller överdåd. Jag trodde först att det var ett misstag, att det var samma album, eller en ny utgåva med ett annat konvolut. För bara ett par månader sedan släppte nämligen producenten, bandledaren och dj:n Quantic skivan Los Miticos Del Ritmo. Det var ett album med hopsamlade cumbiamusiker från Colombia och med det uttalade syftet att restaurera den colombianska cumbian. Med lustig effekt hade man också smugit in någon cover på en känd brittisk låt, fast i cumbiastil. Det är också en exakt beskrivning av Ondatropica.

Till att börja med verkar de skillnader som faktiskt finns mellan de två projekten vara av rent formell art, som att det här är en dubbelskiva och ett samarbete med Mario Galeani och hans band Frente Cumbiero. Men grundtanken är densamma, ett återupplivande av en musikstil med avstamp i dess guldålder, för att återföra den till samtiden.

Fortsätt läsa ”Amatörer lyfter cumbiastjärnorna”

Fint flum med mainstreamsound

Curumin
Arrocha
Urban Jungle
4/6

Curumin har både spanska och japanska rötter, men att försöka lyssna på hans musik utifrån det är ett stickspår. På Arrocha spelar han urban brasiliansk pop med ett inte obetydligt inslag av reggae. Som så många andra försöker han också kombinera en sammansatt, nästan flummig ljudvärld med ett kraftfullt mainstreamsound. Vilket ibland ger läckra effekter. De rötter skivan har är historiska och söker sig till tidigare MPB och dancehall. Att egentligen allt är midtempolåtar är symptomatiskt och ställer höga krav på arrangemangen. Kanske är det därför Curumin lyckas bäst när han är som allra mest lekfull.

Lars Lovén

Lyssna på Spotify

 

Dynamikes ljudvärld

Publicerad i Svenska Dagbladet 5/6 2012


Dynamike

National hymns
(Hoob/Border)
4/6

Bandoneonmelodier av tidig 1900-talsmodell. Många vagt bekanta. Men de är inte huvudsaken här. Inte heller folkmusik, jazz ur den nya (inte längre så nya) melodiska skolan eller filmmusik, även om det rent faktiskt är vad det handlar om. Och vad Mikael Augustsson, Josef Kallerdahl, Nils Berg och Daniel Bingert brukar ägna sig åt. Det definierande är snarare en viss stämning. Eller egentligen strävan efter stämning, karaktären av stämningsmusik. Det ska inte uppfattas som något nedlåtande, utan är ett försök att sakligt beskriva hur instrumenten, de lätt uppbrutna melodierna och de svaga miljöljuden förhåller sig till varandra. Och hur man med små steg leds in i en svagt pulserande ljudvärld som är betydligt mindre retro än vad man först kan tro.

Lars Lovén

Lyssna på Wimp

Arafat siktar högre

Publicerad i Svenska Dagbladet 30 maj 2012

DJ Arafat
Commandant Zabra
(Lusafrica)
5/6

För några år sedan sades det att coupé-décalé var ute. Då gällde bobaraba. Som verkar ha avlösts av kpangor.

Det ska man inte ta för mycket på allvar. Det är inga riktiga skiften, inte ens på subgenrenivå. Coupé-décalén frodas i Elfenbenskusten och fransktalande Afrika. Begreppen betecknar i stället dansstilar och ett visst sound, och är man som Arafat den störste inom sin genre hör det till att man myntar ett sådant. Vad som däremot är nytt är Commandant Zabras karaktär av album. Tidigare skivor var mer av en sidoverksamhet till den verkliga bisnissen: enskilda radio- och dansgolvshits. Sådana gör DJ Arafat bättre än någonsin, i låtar som den 10 minuter långa Dégammage, fast nu med en internationell touch på produktionen som antyder att han börjat sikta utanför Afrika.

Lars Lovén

Lyssna på Spotify

Colombia, cumbia och retro på gott och ont

Publicerad i Svenska Dagbladet 16/5 2012

Los Miticos Del Ritmo
(Soundway/Border)
4/6

Som om tiden hade stannat, strax innan cumbian marginaliserades i Colombia och istället blev stor i resten av Latinamerika. Eller som om någon hade kunnat resa tillbaka ett halvsekel med högklassig inspelningsutrustning.

Los Miticos Del Ritmo är skivsamlaren, orkesterledaren och producenten Quantics nya band och ett ambitiöst försök att restaurera en genre. Men det finns lite utom den moderna produktionen och valet av covers (som Don’t stop ’til you get enough) som säger att de är samtida.

Några av låtarna hade utan problem kunnat smugglas in på exempelvis The original sound of cumbia, den samling Quantic nyligen sammanställde åt Soundway. I sig ett utmärkt betyg, men beröm som handlar om att musik låter väldigt lik annan musik är alltid tveeggat.

Lars Lovén

Lyssna på Spotify Wimp