Gallianos kamp med Piazzolla

Publicerad i Svenska Dagbladet 11 februari 2012

Richard Galliano
Stockholms konserthus

Fantasyn har Tolkien och Julian har John, någon som fortfarande efter sin död är så fruktansvärt dominant att allt måste jämföras med honom. Den moderna tangon har Astor Piazzolla och vare sig man försöker föra utvecklingen vidare eller har ett mindre problematiskt förhållande till fadersgestalten är han ofrånkomlig.

Det får man tydligt illustrerat när franske dragspelaren Richard Galliano spelar Piazzolla. Det har han gjort länge, han har också själv imponerande meriter och hans modernisering av den franska dragspelstraditionen påminner om vad Piazzolla gjort för tangon. Men ändå.

Trots sin enorma spelskicklighet och ganska fantasifullt spel av den septett (stråkar och piano) som kompar honom och som spelar ömsom romantiskt, ömsom mer modernistiskt, klarar han inte av att göra Piazzollas musik mer intressant än den är och har varit. Snarare aningen mindre.

Fortsätt läsa ”Gallianos kamp med Piazzolla”